سیمای فرزانگان
40 بازدید
محل ارائه: موسسه در راه حق
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت طراح و برنامه نویس
زبان : فارسی
این نرم افزار اختصاص به مفاخر و عالمان شیعه از آغاز غیبت صغرا تا کنون را داشت. این نرم‌افزار با وجود آنکه نسخه اولیه آن در اختیار موسسه در راه حق قرار گرفت که شامل دو بخش تصاویر عالمان و زندگی نامه‌های ایشان بود، لکن به دلیل عدم پشتیبانی در همان زمان تا کنون متوقف است و امید است در موقعیتی از این گنجینه گرانقدر که در نوع خود کم نظیر است حمایت شده در اختیار علاقه‌مندان فقه و فقاهت قرار گیرد.