آشنایی با فلاسفه دین جهان
41 بازدید
محل نشر: هفت اقلیم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آشنایی اینجانب با دوتن از فلاسفه دین یعنی پروفسور جان هیک و دکتر الوین پلانتینگا، سبب شد تا به درخواست نشریه هفت اقلیم اطلاعاتی درباره ایشان به رشته تحریر درآید و در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد که این خواسته تنها درباره پروفسور هیک تا کنون جامع عمل به خود پوشیده است و امیدوارم در فرصت مقتضی دیگری موارد دیگری به آن افزوده شود.